Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal  Paşcani pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura”Mihail Sadoveanu” Paşcani,  pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții(Sursa G) pentru anul 2022  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare, al Municipiului Pașcani pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului  Paşcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea privată a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani, în proprietatea publică a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local Pașcani a terenului în suprafață de 579.500 mp, identificat în tarlaua T40, parcela Ps 1069, Nr. Cad. 66452, suburbia Sodomeni municipiul Pașcani, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării locuinței de necesitate situată în municipiul Pașcani, str. Grădiniței, nr. 20, b. B01, et. 3, ap. 12, jud. Iași către familia doamnei Năcuță Camelia-Veronica - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei pentru terenurile, proprietate publică a Municipiului Paşcani, situate în Piaţa Deal, str. Eugen Stamate, nr. 6 - 8, aflate la poziţiile având numerele 29, 45 şi 46 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea unor bunuri din proprietatea publică a Municipiului Paşcani şi administrarea Liceului Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” în proprietatea publică a Municipiului Paşcani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Paşcani  nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la numărul de inventar  3 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 154/2008 privind însușirea în proprietatea publică a municipiului Pașcani a terenului în suprafață de 17554 mp, prin actualizarea datelor privitoare la numărul de inventar 962 și adăugarea numerelor de inventar 100965, 100966 respectiv 100967 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 131 din 2020 privind preluarea parțială a imobilului Sediu administrativ-Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani în suprafață de 885,83 mp și a terenului aferent în suprafață de 14.511 mp, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în str. Moldovei, nr. 21, jud. Iași, din administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în vederea transmiterii către S.C. CLP Ecoserv S.R.L. - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2022-2023, la nivelul Municipiului Pașcani - inițiator inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Programului principalelor manifestări cultural – artistice pe anul 2022 al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani - inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 34/11.02.2022  privind aprobarea  Programului de activităţi culturale, sportive şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în perioada februarie – decembrie 2022 - inițiator inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

 

Close Search Window