Ordinea de zi

Minută 17.05.2022

Proces verbal

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuțíe a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim.I al anului 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare, al Municipiului Pașcani pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal  de Urgență Pașcani și a Listei de investiții pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri propria și subvenții,  pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECTE SUPLIMENTARE

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Achiziția de autobuze nepoluante pentru înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Pașcani și în zona urbană funcțională”  în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

8. Depunerea jurământului consilierului local Grigoriu Mihai-Gabriel

Close Search Window