Ordinea de zi

Minuta ședinței

Proces verbal 20.06.2022

Dispoziție Primar nr. 847/20.06.2022 - suplimentare ordine de zi

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Actualizare Plan Urbanistic General la nivelul Municipiului Pașcani” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect - inițiator RĂȚOI CRISTIAN - Viceprimarul municipiului Pașcani în calitate de consilier local (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Furnizare și instalare sistem de e-ticketing și ITS pentru modernizarea serviciului de transport public în Municipiul Pașcani” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect - inițiator RĂȚOI CRISTIAN - Viceprimarul municipiului Pașcani în calitate de consilier local (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării documentației tehnice Studiu de Fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I. și a indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Extindere și dotare ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului municipal de urgențe Pașcani - inițiator RĂȚOI CRISTIAN - Viceprimarul municipiului Pașcani în calitate de consilier local (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului tehnic – P.Th. și a indicatorilor  tehnico-economici aferenți proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiții: “Extindere și dotare ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului municipal de urgențe Pașcani” - inițiator RĂȚOI CRISTIAN - Viceprimarul municipiului Pașcani în calitate de consilier local (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE de aprobare a proiectului și a modelului de contract de mandat care se va încheia între Municipiul Pașcani și Asociația de Proprietari/Reprezentantul convențional al blocului pentru depunerea și derularea proiectelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT SUPLIMENTAR

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 20 iunie 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

Close Search Window