Ordinea de zi

Minuta ședinței

Proces verbal

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Cantinei de Ajutor Social  Pascani pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului Creditelor Interne și a Programului obiectivelor de investiții pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor  pe anul 2022  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții finanțate integral din venituri proprii, pentru anul 2022, al Serviciului Administrația Piețelor - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii (sursa E) și a Programului obiectivelor de investiții,  pe anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții, pentru anul 2022, ale Spitalului Municipal  de Urgență Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor și a Listei obiectivelor de investiții,  pe anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri  și Cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pașcani pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a  Listei obiectivelor de investiții a Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu”  Pașcani,  pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal  Pașcani și a Listei Obiectivelor de Investiții pe anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții (Sursa G) și Lista obiectivelor de investiții, pe anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Paşcani şi aprobarea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar 2022-2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însuşirea proprietăţii private a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, cu modificările şi completările ulterioare, prin adăugarea numărului de inventar 2903 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural– artistice pe anul 2022 al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, în calitate de consilier local (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Programului de activităţi culturale, sportive şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în perioada februarie – decembrie 2022 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, în calitate de consilier local (Dezbatere)

PROIECT SUPLIMENTAR

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani și al Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare, pe anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 193 din 04.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, conform Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în municipiul Pașcani - Lotul 1” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 194 din 04.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, conform Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în municipiul Pașcani - Lotul 2” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 195 din 04.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, conform Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în municipiul Pașcani - Lotul 3” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

Close Search Window