Ordinea de zi

Minuta ședință

Proces verbal 30.05.2022

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2021 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal  Paşcani pentru anul 2022  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții(Sursa G) pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depozitării temporare de către Industrializarea Cărnii Kosarom S.A. în incinta Stației de Epurare a Municipiului Pașcani a nămolului rezultat de la stația de epurare Kosarom - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însuşirea proprietăţii private a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la numerele de inventar 899, 1493 și adăugarea numărului de inventar 1743  
- inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani  nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafaţele de teren înscrise la poziţile 58, 74, 406, 408,807 și 1081 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 163 din 29.09.2021 privind darea în administrare a unor bunuri proprietate publică a Municipiului  Pașcani și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani către Clubul Sportiv Municipal Pașcani, cu modificările și completrăile ulterioare - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 11 din 26.01.2021 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia Municipală privind identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, din municipiul Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea procedurii pentru acordarea înlesnirilor sub forma eșalonării la plata obligațiilor restante rezultate din contractele de concesiune, de închiriere și de utilizare temporară a terenului, datorate bugetului local de către persoanele fizice și a modelului Convenției pentru stabilirea graficului de eșalonare - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 148/18.11.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani cu modificările și completările ulterioare - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență pentru susţinerea financiară a doamnei Ciobanu Ana - Maria, cu domiciliul în municipiul Paşcani, str. 1 Decembrie 1918 nr.6, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență pentru susţinerea financiară a doamnei Ciobanu Ana - Maria, cu domiciliul în municipiul Paşcani, str. 1 Decembrie 1918 nr.6, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență pentru susţinerea financiară a doamnei Ciobanu Ana - Maria, cu domiciliul în municipiul Paşcani, str. 1 Decembrie 1918 nr.6, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență pentru susţinerea financiară a doamnei Ciobanu Ana - Maria, cu domiciliul în municipiul Paşcani, str. 1 Decembrie 1918 nr.6, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

 

Close Search Window