Ordinea de zi

Minută ședință

Proces verbal

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli  al municipiului Pașcani pentru trim.al II-lea al anului 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare, al Municipiului Pașcani pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022   - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal  de Urgență Pașcani și a Listei de investiții pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului de Venituri  și Cheltuieli al Bibliotecii Municipale”Leonard Gavriliu” Pașcani, pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții(Sursa G) pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pașcani a unor bunuri-mijloace fixe, în vederea casarii și valorificării și aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat a Municipiului  Pașcani în vederea casării și valorificării - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii de servicii sociale prin Cantina de Ajutor Social Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru participarea la „Târgul Comunelor” organizat în Municipiul Pașcani, Județul Iași, în data de 04.09.2022, precum și a cheltuielilor aferente participării - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistență şi reprezentare juridică a  Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Paşcani  în  dosarele în care   aceasta este parte - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Paşcani pentru dezlipirea bunului imobil – teren, parte din Cimitir Gîștești, număr inventar 587, imobil în suprafață de 3.167 mp, nr. cad. 69216, proprietate publică a municipiului Pașcani, situat în str. Gîștești, T 2, P 99/2, municipiul Pașcani, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Paşcani  nr. 53 /1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la numărul de inventar 357 și adăugarea numerelor de inventar 2162, 2163, 2164, respectiv 2165 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea destinației spațiilor pentru sediul Serviciului Poliție Locală, situat în imobilul din str. Moldovei, nr. 21, număr cadastral 69227 – C1, proprietate publică a municipiului Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării MUNICIPIULUI PAȘCANI, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi și aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Pașcani” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august-octombrie 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

Close Search Window