Eliberarea, la cerere, a certificatului de căsătorie

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de căsătorie – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:
 
• reprezentanţii legali.
 

Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face:
 
• la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
 
• la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.
 

Acte necesare:

Cerere tip, se obţine de la Compatimentul de stare civilă sau se descarcă de mai jos și se semnează în momentul depunerii.
 
Act identitate titular sau persoana împuternicită, (original şi fotocopie).
 
Taxa de 10 lei - se achită la Serviciul taxe și impozite din cadrul Primăriei municipiului Pașcani;
 
În cazul în care titularul nu se poate prezenta este necesară obţinerea certificatului se poate face prin  Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă.
 
În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată conform Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară (eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”
 
Condiţii:

Solicitantul să aibă asupra sa un act de identitate - valabil, care poate fi:
 
1.Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:
 
• buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.
 
Notă:  Persoanele care au atât actul de identitate, cât şi certificatul de stare civilă pierdut, furat sau distrus pot obţine un nou certificat de stare civilă astfel:

• În situaţia în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atât cererea pentru obţinerea certificatului de stare civilă, cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.
 
•  În cazul în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă nu este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai întâi, o carte provizorie, în vederea procurării certificatelor de stare civilă.

 
2. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate: 
 
• paşaportul turistic în care să fie menţionat domiciliul în străinătate sau titlu de călătorie.
 
3. Pentru cetăţenii străini: 
 
• paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).
 
• actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)

Notă: persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au acte de stare civilă înregistrate la Pașcani, pot solicita procurarea certificatelor astfel:
• personal;
• pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care trăiesc);
• prin împuternicit, cu procură specială.
 
Certificatul de stare civilă se poate elibera şi altei persoane împuternicite (de titular) – prin procură specială.
 
Aici trebuie să apară link-ul cu modelul de cerere de certificat (ambele variante)
Modelele de cerere vor aparea si separat in documente
 
 
 
Close Search Window