Înregistrarea unui deces produs în municipiul Pașcani

 

Termen de înregistrare

Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. Acest termen  cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, pentru întocmirea actului de deces este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, termenul de 3 zile de declarare a decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.

 

Acte necesare:

  • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
  • actul de identitate al decedatului (original şi fotocopie);
  • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz (original şi fotocopie);
  • livretul militar al decedatului – pentru bărbaţii până în 50 de ani;
  • actul de identitate al declarantului (original şi fotocopie).

 

Close Search Window