Căsătoria între cetăţeni români

 

Mod de calcul dată depunere dosar căsătorie

Important: Declaraţia de căsătorie şi documentele necesare se depun, la sediul Compartimentului de stare civilă, cu 11 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Exemplu: dacă vreți să vă căsătoriți în data de 25 iunie 2022 trebuie să depuneți actele, împreună, în data de 15 iunie 2022.

 

Acte necesare

  •  Acte identitate valabile ale ambilor soţi (original şi fotocopie). Unul dintre soţi trebuie să aibă domicilul  sau reşedinţa în municipiul Pașcani;
  • Certificate de naştere ale viitorilor soţi (original şi fotocopie);   
  • Certificate medicale prenupţiale eliberate de medic, cu menţiunea expresă «se poate căsători»; certificatele prenupţiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii până la data oficierii şi trebuie să poarte sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; 
  • Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă;
  • Acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori (fotocopie); martorii vor prezenta actele de identitate în original în ziua oficierii căsătoriei;
  • După caz, acte din care să rezulte desfacerea/încetarea căsătoriilor anterioare:
  • Certificatul de deces al soţului/soţiei, în original și fotocopie;
  • Sentinţa de divorţ definitivă și irevocabilă, în original și fotocopie;
  • Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei, în original și fotocopie;
  • Certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă), în original și fotocopie.

 

ATENȚIE

Cetățenii români care domiciliază pe teritoriul României se pot legitima doar cu carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin.

 

PĂSTRAŢI CU GRIJĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ŞI VERIFICAŢI CORECTITUDINEA DATELOR !

SE INTERZICE MODIFICAREA SAU COMPLETAREA FĂRĂ DREPT ORI PLASTIFIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ.

CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ PLASTIFIATE ORI MODIFICATE SAU COMPLETATE FĂRĂ DREPT SUNT NULE.

Close Search Window