ANUNȚ

 
Municipiul Pașcani, în calitate de
autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 4 (patru) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei
R.A.G.C.L. si 5(cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al
S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Detalii suplimentare în documentele de mai jos:      
Anunt S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.                                             Anunt R.A.G.C.L.
Formulare S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.                                    
Formulare R.A.G.C.L.

 
Close Search Window