JUDETUL IASI
PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI Nr.  10443/08.06.2015

                           A N U N Ţ

Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61  din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare; Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996,  pentru aprobarea  Regulamentului  general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii,  republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
   Avand in vedere prevederile  Ordonanţei de Urgenţă nr. 7 din 2 februarie 2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului; In conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2701 din 30 decembrie 2010,  pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  consultare  publica    
Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind P.U.Z. pentru
CONSTRUIRE  LOCUINTA  PARTER CU MANSARDA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI , din str. Gastesti, NR. 10 A , nr. Cadastral 61361
– beneficiar  LUCA  STEFANIA In perioada 10.06.2015 – 10.07.2015, intre orele 10
30 – 12
30,  documentaia PUZ, poate fi pusa la dispozitie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primariei municipiului Pascani(persoana de contact Serghiuta Elena), din strada Stefan cel Mare nr. 16, fiind publicata in data de 10.06.2015 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani 
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentatia PUZ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – Registratura  sau la  Serv. Urbanism, cat si la domiciliul doamnei LUCA STEFANIA
, in calitate de beneficiar, la imobilul din str.Gistesti, nr.10 A , Pascani, pana la data de 10.07.2015.      

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


    ING.  DUMITRU  PANTAZI


Citeste anunt


Plan Urbanistic Zonal


Incadrarea in zona


Reglementari urbanistice


Plansa reglementarilor urbanistice


Aviz de oportunitate IMG_5385IMG_5391IMG_5393 
Close Search Window