JUDETUL IASI


MUNICIPIUL PASCANI

   
                                                                  A N U N Ţ
  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre   dezbatere  publica   textul complet al  PROIECTULUI  DE HOTARARE   privind    insusirea   variantei finale a proiectului de stema al Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Pascani, judetul Iasi,  insotit de Expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare, Primarul municipiului Pascani nr. 23456/29.12.2014, Nota informativa a secretarului municipiului Pascani inregistrata sub nr. 18745/17.10.2014 si de Raportul de specialitate nr. 23457/29.12.2014, intocmit de Compartimentul Juridic si contencios, Directia economica si  Serviciul Administratie Publica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de  hotarare ce urmeaza a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotarare a fost  publicat in data de  23.12.2014 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani www.primariapascani.ro si la sediul Primariei municipiului Pascani, str. Stefan cel Mare nr. 16. Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite   pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – Registratura/ Compartimentul Informare, Consiliere  si Relatii cu Presa, respectiv   in format electronic pe adresele  de e-mail : office@primariapascani.ro  sau secretar@primariapascani.ro,  pana pe data de 16.01.2015.      

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

ING.  DUMITRU  PANTAZI

Descarca document 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window