JUDETUL  IASI
PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI
 
 

ANUNT


 


 


Primaria municipiului Pascani, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, propune:
 
Organizarea dezbaterii publice privind proiectul de act normativ :
 
    1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei  de dezvoltare locala a municipiului Pascani  pentru perioada 2014-2020
Initiatorul proiectului de hotarare-Primarul municipiului Pascani

 
           
Dezbaterea publica va avea loc in data de 21.01.2015, ora  10,00,        in Sala multifunctionala din cadrul Primariei Municipiului Pascani. Proiectul de hotarare insotit de anexele aferente au fost afisate pe site-ul institutiei:
www.primariapascani.ro   si la sediul Primariei Municipiului Pascani, din  str. Stefan cel Mare nr.16. Precizam totodata ca recomandarile pe marginea proiectului de hotarare se  primesc la sediul Primariei Municipiului Pascani – Ghiseul Unic, sau la Compartimentul Programe europene si atragere de fonduri  structurale, respectiv in format electronic pe adresele de e-mail:office@primariapascani.ro, sau
integrare@primariapascani.ro,  pana  pe  data de
12.01.2015. La sedinta publica ce va avea loc la sediul Primariei Municipiului Pascani pentru dezbaterea publica a proiectului de act normativ sunt invitati sa participe in limita locurilor disponibile din sala multifunctionala a primariei toti cei interesati:cetateni, persoane fizice si juridice, organizatii ale societatii civile, organizatii neguvernamentale,  reprezentanti ai institutiilor publice interesate. Persoanele interesate se pot inscrie in vederea luarii cuvantului in cadrul sedintei la sediul Primariei Municipiului Pascani –Ghiseu Unic, persoana de contact Puiu Mihaela,  telefon : 0232 762300, int.157. In vederea confirmarii participarii la sedinta publica, persoanele interesate se pot adresa persoanei de contact. Pentru detalii va rugam sa consultati documentele atasate: -invitatie dezbatere publica; -proiectele de hotarare supuse dezbaterii publice; -agenda sesiunii de dezbatere.
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI


ING. DUMITRU PANTAZI


Anunt dezbatere publica 21.01.2015


Invitatie dezbatere publica 21.01.2014


Agenda sesiunii de dezbatere


PROIECT DE HOTARARE provind aprobarea Strategiei  de dezvoltare locala a municipiului Pascani  pentru perioada 2014-2020 
Close Search Window