NR ANUNT: ADV1257067                                                TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

 DATA CREARE: 22.11.2021 15:04                                      DATA PUBLICARE: 22.11.2021 15:04

 

 

DATE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: Municipiul Pascani   CIF: 4541360  

Adresa: Strada Stefan cel Mare, Nr. 16   Tara: Romania

Tel: +40 0232718250   Fax: +40 0232718250   E-mail: achizitii@primariapascani.ro   Punct(e) de contact: LAURA PASCU   In atentia: : LAURA PASCU  

 

ANUNT

Denumire contract:

Servicii de realizare a expertizei tehnice, expertizei PSI si a auditului energetic pentru Spitalul de Urgență Pașcani

Data limita depunere oferta:

24.11.2021 14:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)

Valoare estimata:

62.500,00  RON

 

Caiet de sarcini:

CS nr.23999_22.11.2021-CU-Formulare-Contract.pdf

Descriere contract:

Servicii de realizare a expertizei tehnice, expertizei PSI si a auditului energetic pentru Spitalul de Urgență Pașcani conform legislației în vigoare și a Caietului de sarcini nr. 23999/22.11.2021, atașat prezentului anunț.

Conditii referitoare la contract:

• Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile. • Conform clauzelor contractuale atașate prezentului anunț publicitar • Propunerea tehnica se va elabora în conformitate cu cerințele tehnice obligatorii pentru serviciile ce urmează a se presta și a livrabilelor care vor fi recepționate pe baza de proces-verbal. În baza procesului verbal va fi emisă factura care va fi plătită în maxim 30 zile de la data înregistrării acesteia, în cont de Trezorerie.

Conditii de participare:

• Formularul nr. 1 - Declarație privind conflictul de interese în sensul art. 59 și 60 din Legea 98/2016; • Formularul nr. 2 - Declaraţie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor de munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si sănătate in munca; • Formularul nr. 3 - Declarația privind acceptarea de către ofertant a clauzelor contractuale si a clarificarilor/ modificarilor/ completărilor la documentele achizitiei publice; • Formularul nr. 4 - Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; • Formularul nr. 5 - Propunerea tehnica; • Formularul nr. 6 - Declaraţie de disponibilitate • Formularul nr. 7 - Formular de ofertă financiară iar după caz, Formularul nr. 8 – Informatii despre asociere,Formularul nr. 9 – Acord de asociere, Formularul nr. 10 – Acord de subcontractare

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

• Ofertantii interesati vor posta în catalogul electronic al SEAP oferta de pret, cu titlul : ”Servicii de realizare a expertizei tehnice, expertizei PSI si a auditului energetic, conform ADV ...........” (numarul anuntului publicitar din SEAP) iar la descriere se va mentiona: ”Conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini nr. 23999/22.11.2021, conditii de livrare: “conform contract“ si conditii de plata: “conform contract” și codul CPV: 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2). • Documentele precizate in anunt la capitolul ”Conditii de participare”, inclusiv propunerea tehnica si financiara, scanate sub forma unui DOCUMENT UNIC, se vor atasa ofertei, folosind facilitatile puse la dispozitie de SEAP. • Anuntul pentru achizitia directa cu atasamente si clarificari se va publica si pe site-ul www.primariapascani.ro, sectiunea Achizitii Publice , de unde se pot descarca Formularele in format editabil. • În cazul în care sistemul SEAP nu permite încarcarea documentelor, acestea vor fi transmise pe e-mail laura.pascu@primariapascani.ro și vasile.bodnar@primariapascani.ro. Dupa analizarea ofertelor transmise, autoritatea contractanta va initia achizitia din catalogul electronic de la operatorul economic a carui oferta este admisibila, iar in urma aplicarii criteriului de atribuire ” Prețul cel mai scăzut” se situează pe locul I. In situatia in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret și se vor situa pe primul loc in cadrul clasamentului intocmit dupa verificarea și evaluarea ofertelor și aplicarea criteriului de atribuire, autoritatea contractanta va solicita prezentarea unor noi propuneri financiare publicate in SEAP. Ofertantul castigator va prezenta la semnarea contractului oferta în original împreună cu CERTIFICATUl CONSTATATOR emis de ONRC, în termen de valabilitate.

 

 
Close Search Window