„REABILITARE, CONSERVARE SI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PASCANU SI A TERENULUI AFERENT”

-Scurta descriere a proiectului-

 Titlu proiect: „ Reabilitare,conservare si revitalizarea Palatului Cantacuzino-Pascanu si a terenului aferent”

Cod SMIS: 117155

Contract de finantare: nr.3949/05.03.2019

Nume beneficiar: MUNICIPIUL PASCANI

Data inceperii proiectului:01.06.2014

Data finalizarii proiectului: 28.02.2022

 

Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale.

 

Rezultate proiect:

1. Reabilitarea, conservarea şi revitalizarea PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A TERENULUI AFERENT, monument istoric de importanţă naţională cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu nr. la poziţia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul Paşcani şi datat la cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

2. Asigurarea unui număr anual de minim 5000 de vizitatori pentru acest obiectiv muzeal.

 

Valoarea totala a proiectului: 21.778.783,85 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 17.653.125,49 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 2.699.889,78 lei, valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului: 415.367,66 lei, valoare neeligibila ( inclusiv TVA): 1.010.400,92 lei

MUNICIPIUL PASCANI

Date de contact:

Str. Stefan cel Mare nr.16 Municipiul Pascani judetul Iasi

__________________________________________________________________________________________

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

__________________________________________________________________________________________

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro     |     facebook.com/inforegio.ro     |     www.inforegionordest.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 
 
Close Search Window