„EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI”

-Scurta descriere a proiectului-

 

Titlu proiect: „EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI”

Cod SMIS: 126557

Contract de finantare: nr. 5257/07.04.2020

Beneficiar: MUNICIPIUL PAȘCANI

Partener: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI

Data inceperii proiectului: : 01.04.2015

Data finalizarii proiectului: 31.01.2023

 

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă  extinderea si dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Municipal Pascani.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Extinderea, reabilitarea și modernizarea clădirii Spitalulul Municipal Pașcani

2. Dotarea și echiparea Spitalului Municipal Pașcani

 

Rezultate proiect:

1. Suprafața desfășurată clădire ambulatoriu reabilitată = 1090,68 mp

2. Suprafață desfășurată ambulatoriu nou creată = 247,80 mp

3. Număr de echipamente medicale specifice achiziționate prin proiect = 785 bucăți

 

Scopul proiectului este creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, îmbunătățirea calității serviciilor medicale de ambulatoriu prin dotarea corespunzătoare și accesibilizarea spațiului destinat serviciilor medicale și a căilor de acces, în special pentru persoanele cu dizabilități.

 

Valoarea totala a proiectului: 10.331.320,31 lei din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 7.231.924,23 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 2.892.769,65 lei, valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului: 206.626,43 lei, valoare neeligibila (inclusiv TVA): 0,00 lei.

MUNICIPIUL PASCANI

Date de contact:

Str. Stefan cel Mare nr.16 Municipiul Pascani judetul Iasi

 

_________________________________________________________________________________________

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană

   vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

_________________________________________________________________________________________

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

      www.inforegio.ro               |              facebook.com/inforegio.ro               |               www.inforegionordest.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
 
 
Close Search Window