Acest proiect se desfăşoară în cadrul Axei Prioritar2 2 – POS Mediu “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” , Domeniul Major de Intervenţie 1“ Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”
Finantare: grant de la UE in total valoare eligibila a proiectului: 75-82%
Cu o contributie din partea autoritatii locale de 2-5% din necesarul de finantare; deci 40.000-100.000 EUR pentru o valoare estimata grosier la 2.000.000 EUR pe baza Studiului de fezabilitate existent, şi o contributie a  autoritatilor centrale de 10-13%  din necesarul de finantare;
Data preconizată pentru finalizarea proiectului este decembrie 2008.

Close Search Window