Anunţ de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2018 pentru domeniul tineret, sport

  Municipiul Paşcani face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă, pentru anul de execuţie bugetară 2018 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general în baza Legii 350/2005. Finanţările nerambursabile se acordă conform H.C.L. nr. 24 din 21.02.2018,
privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli şi a Programului obiectivelor de investiţii, cu finanţare de la bugetul local şi alte surse de finanţare al Municipiului Paşcani pentru anul 2018, pentru domeniul:

  • Tineret, sport – în valoare de 75.000 lei


Informaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în
Ghidurile definanţare nerambursabilă din fondurile publice ale municipiului Paşcani, alocate pentru susţinerea unor activităţi nonprofit de interes general -
 aprobate prin H.C.L. nr. 106 din 31.05.2013. Acestea se pot obţine de la Primăria Municipiului Paşcani – Compartiment Sport, Cultură, Culte sau de pe site-ul instituţiei
www.primariapascani.ro. Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în
Ghidul solicitantului în două exemplare (original şi copie) la Registratura Primăriei municipiului Paşcani, Strada Şefan cel Mare nr. 16. Perioada de depunere a proiectelor:
26 februarie – 27 martie 2018. Data limită de depunere a proiectelor de finanţare nerambursabilă este de 27 martie 2018, ora 16.00. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se vor efectua de către Comisia de analiză şi selecţie a proiectelor în perioada
28 – 29 martie 2018. Soluţionarea contestaţiilor depuse se vor face de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii.    

Primar,


Ing. Dumitru Pantazi

 
Citeste anunt        

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window