ANUNT DE SELECŢIE PARTENER PRIVAT PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POCU


PRIORITATEA DE INVESTITII 9.vi


OBIECTIVUL TEMATIC 9 DIN CADRUL AXEl PRIORITARE 5

 
CONTEXTUL ANUNŢULUI   Municipiul Paşcani, în calitate de posibil Beneficiar al unui proiect finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020,  apel de propuneri de proiecte ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală" oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori - regiuni mai puţin dezvoltate,  Axa prioritară 5: Dezvoltare  locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităîi, Obiectiv specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate În risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (roma şi non-roma) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri şi operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, face publică procedura de selecţie de parteneri de drept privat (un operator economic și un ONG), în vederea implementării activităţilor proiectului în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. În procesul de selecţie a partenerilor se vor respecta prevederile cuprinse în PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- aprilie 2016, Ghidul solicitantului condiţii specifice - "Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală" - oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori - regiuni mai puţin dezvoltate, documente disponibile Ia
www.fonduri-ue.ro.
Menţiune: Municipiul Paşcani îşi rezervă dreptul de anulare a rezultatului procedurii curente şi relansarea acesteia în cazul în care apar alte oportunităţi de finanţare ce pot acoperi mai bine necesităţile de dezvoltare ale comunităţii locale.  
DESCARCA DOCUMENT COMPLET

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window