Data: 06.11.2014

 
Anunţ de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2014 pentru domeniul culte. Municipiul Paşcani face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă, pentru anul de execuţie bugetară 2014 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general în baza Legii 350/2005. Finanţările nerambursabile se acordă conform bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Paşcani, apobat prin H.C.L. nr. 144 din 30.10.2014, pentru domeniile: -      
culte – în valoare de
200.200 lei Informaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în
Ghidurile definanţare nerambursabilă din fondurile publice ale municipiului Paşcani, alocate pentru susţinerea unor activităţi nonprofit de interes general -
 aprobate prin H.C.L. nr. 106 din 31.05.2013. Acestea se pot obţine de la Primăria Municipiului Paşcani – Compartiment Sport, Cultură, Culte sau de pe site-ul instituţiei
www.primariapascani.ro. Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în
Ghidul solicitantului în două exemplare (original şi copie) la Registratura Primăriei municipiului Paşcani, Strada Şefan cel Mare nr. 16. Perioada de depunere a proiectelor este de
6 noiembrie – 20 noiembrie 2014.

        Director economic,                                                        Inspector,


            Angelica Lăbonţu                                                          Mirela Ancuţa


Primar,


ing. Dumitru Pantazi


Descarca document


Hotararea Nr. 106 din 31.05.2013 privind aprobarea Ghidurilor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale municipiului Paşcani, alocate pentru susţinerea unor activităţi nonprofit de interes general 
Close Search Window