JUDETUL IASI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI

 
                               A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003,  
privind transparenţa decizionala în administraţia publica, cu modificari si completari ulterioare, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre   dezbatere  publica   
PROIECTUL  DE HOTARARE   
privind 

aprobarea  asocierii Municipiului Pascani la Asociatia de dezvoltare  intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu  apa si de canalizare A.R.S.A.C.I.S. (Asociatia Regionala a Serviciilor  de Apa - Canal Iasi)
Proiectul de hotarare insotit de anexele aferente a fost afişat  la sediul propriu al Primariei municipiului Pascani din strada Stefan cel Mare nr. 16   in data de   29.07.2013 şi publicat in data de 29.07.2013 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite   pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei municipiului Pascani –Ghiseul Unic  sau la  Compartimentul Juridic si Contencios, respectiv   in format electronic pe adresele  de e-mail :
office@primariapascani.ro,  pana pe data de  12.08.2013.    

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI
 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window