JUDEŢUL IASI PRIMARIA MUNICIPIULUI PAŞCANI Nr. 10323/ 2o.6.2018

ANUNŢ

  Având in vedere prevederile art.25 alin.'(l) si ale art. 57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificările si completările ulterioare; Având in vedere prevederile Hotar arii Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificările si completările ulterioare; Având in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de constructii, republicata, cu modificările si completările ulterioare; Având in vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările si completările ulterioare; In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, Primarul Municipiului Paşcani propune spre consultare publica Planşa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind P.U.Z. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢA P+M, ANEXA, IMREJMUIRE , FANTANA BRANŞAMENTE SI RACORDURI, PENTRU TERENUL IN SUPRAFAŢA DE 750MP DIN SUPRAFAŢA TOTALA DE 3469MP(NR. CADASTRAL), din str. GISTESTI nr. 346, MUN PAŞCANI - beneficiari Lupu Ion Cristian si Lupu Mihaela In perioada 20.06.2018 — 20.07.2018, intre orele IO
30 - 12
30, documentaţia PUZ, poate fi pusa la dispoziţie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Paşcani (persoana de contact Ratoi Paul Robert), strada Ştefan cel Mare nr. 16, fiind publicata in data de 20.06.2018 pe site-ul Primăriei Municipiului Paşcani
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentaţia PUZ, la sediul Primăriei municipiului Paşcani - compartiment Ghişeul unic, cat si la domiciliul d-lor Lupu Ion Cristian si Lupu Mihaela , in calitate de beneficiari, la imobilul din str.Cuza Voda nr. 13 , bl D6, sc C, et3, ap 9,Paşcani, pana la data de 21.08.2018.

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING. DUMITRU PANTAZI

   


           

Citeste anunt


Certificat urbanism
P.U.Z. - documentatie scrisa
Planse + Schite  

 
Close Search Window