JUDETUL IASI
PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI Nr.  15182/7346/18.08.2016  

                           A N U N Ţ

Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61  din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare; Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996,  pentru aprobarea  Regulamentului  general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii,  republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
   Avand in vedere prevederile  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; In conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2701 din 30 decembrie 2010,  pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  consultare  publica    
Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind P.U.Z. pentru
CONSTRUCTII DE LOCUINTE , PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA TOTALA DE 11995 MP: TEREN IN SUPRAFATA DE 4550 MP CU NR. CADASTRAL (2221-2102-2492)/1; TEREN IN SUPRAFATA DE 2513 MP CU NR. CADASTRAL (2221-2102-2492)/2; TEREN IN SUPRAFATA DE 3732 MP CU NR. CADASTRAL 2221-2102-2492/3/1; TEREN IN SUPRAFATA DE 700 MP CU NR. CADASTRAL 2221-2102-2492/3/2; TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP CU NR. CADASTRAL (2221-2102-2492)/3/3, din str. FERICIRII  , NR., nr. Cadastral (2221-2102-2492)/1; (2221-2102-2492)/2; 2221-2102-2492/3/1; 2221-2102-2492/3/2; (2221-2102-2492)/3/3
– beneficiari  Sofia Teofil si Sofia Florica Carmen           In perioada 19.08.2016 – 19.09.2016, intre orele 10
30 – 12
30,  documentaia PUZ, poate fi pusa la dispozitie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primariei municipiului  Pascani  (persoana  de  contact  Ratoi Paul Robert ),  strada  Stefan  cel   Mare nr. 16, fiind publicata in data de 21.07.2016 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani 
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentatia PUZ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – compartiment Ghiseul unic, cat si la domiciliul d-lor Sofia Teofil si Sofia Florica -Carmen
, in calitate de beneficiari, la imobilul din str.Morilor nr. 36 B ( fost 20),  Pascani, pana la data de 19.09.2016.


  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


   ING.  DUMITRU  PANTAZICiteste anunt


Avize     Studiu geotehnic     Plan topograficIMG_7511IMG_7518IMG_7520
 
Close Search Window