JUDETUL IASI
PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI  
                                                                   A N U N Ţ   Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61  din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare; Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996,  pentru aprobarea  Regulamentului  general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii,  republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
   Avand in vedere prevederile  Ordonanţei de Urgenţă nr. 7 din 2 februarie 2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului; In conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2701 din 30 decembrie 2010,  pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  consultare  publica    
Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism privind P.U.Z. pentru
AMENAJARE CIMITIR,  din str. Grigore Ureche , nr. Cadastral  64162 , 64163 64167    
– beneficiar  
  MUNICIPIUL PASCANI In perioada    23.12.2014 –    23.01.2015, intre orele 10
30 – 12
30,  documentatia PUZ, poate fi pusa la dispozitie, in vederea consultarii, la Serv. Urbanism, din cadrul Primariei municipiului Pascani (persoana de contact Serghiuta Elena), din strada Stefan cel Mare, nr. 16, fiind publicata in data de  23.12.2014 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani 
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentatia PUZ,  la comp. Registratura  sau la  Serv. Urbanism, din cadrul Primariei municipiului Pascani,  in calitate de beneficiar, la imobilul din str. STEFAN CEL MARE, nr. 16 , Pascani, pana la data de  23.01.2015.      

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


     ING.  DUMITRU  PANTAZI


P.U.Z. parte scrisa


P.U.Z. parte desenata 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window