Primaria Municipiului Pascani, cu sediul in str. Stefan cel Mare, Nr. 16, 705200 – Pascani, Jud. Iasi titular al “Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Pascani pentru perioada 2014-2020’’ propusa a fi amplasata în Municipiul Pascani, anunţă publicul interesat asupra continuarii demersului de obtinere a avizului de mediu, in baza deciziei etapei de incadrare cu efectuarea evaluarii de mediu pentru emiterea avizului de mediu.Versiunea integrala a “
Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Pascani pentru perioada 2014-2020’’ si a Raportului de Mediu pot fi consultate, pana cel traziu 19.05.2015 la sediul APM Iasi - str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, in zilele de luni-joi (orele 8:00 – 16:30) si vineri (orele 8:00 – 14:00). Dezbaterea publica a proiectului “Strategia de dezvoltare locala a Municipiului Pascani pentru perioada 2014-2020’’ va avea loc in data de 19.05.2015, ora 12, in Municipiul Pascani, Sala de sedinte a Primarei Municipiului Pascani.


 


Observaţiile publicului pe marginea versiunii integrale a “Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Pascani pentru perioada 2014-2020’’ si a Raportului de Mediu se primesc in scris la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Iasi - str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, pana cel traziu 19.05.2015.

Close Search Window