Primarul municipiului Paşcani, judeţul Iaşi: Având în vedere : Hotărârea nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată; referatul şefului S.P.C.L.E.P. înregistrat la nr. 11078 din 4.06.2015 In temeiul dispoziţiilor: Literei a), punctul I, capitolul A din anexa nr.l la Hotărârea nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare; Art.68 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată,

DISPUN:

Art.l Se modifică şi se completează Dispoziţia Primarului mun.Paşcani nr.5772 din data de 28.09.2007 în sensul că Ia art.l se introduce un nou paragraf; Programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Paşcani va fi următorul:

Luni             8,30-16,00


Marţi            8,30-16,00


Miercuri       8,30-18,30


Joi                8,30-18,30


Vineri           8,30-13,30

Art.2 Şeful S.P.C.L.E.P. va aduce Ia îndeplinire prezenta dispoziţie. Art.3 Serviciul administraţie publică locală va comunica prezenta în copie: >     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi; >     Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţi a Persoanelor; >     Mass-media.  
Descarca document

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window