Primarul municipiului Paşcani, judeţul laşi :


Având în vedere :

Referatul Secretarului Municipiului Paşcani înregistrat la nr din_______ 2014, prin care se propun masuri pentru buna desfasurare a scrutinului electoral din data de 25. 05.2014; Legea nr.33/2007,privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European,republicata,cu modificări si completări ulterioare; Hotararea Guvernului nr.102/2014,privind stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014; Dispoziţia nr.537/2014,emisa de Primarul Municipiului Paşcani,privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European, din data de 25 mai 2014; Radiograma D.E.P.A.B.D. nr. 3469599/30.04.2014,prin care se comunica masurile necesare a fi dispuse in vederea desfasurarii in condiţii optime a alegerilor pentru Parlamentul European din 25.05.2014;

în temeiul dispoziţiilor:

Art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările si completările ulterioare; DISPUN: Art.1 Se stabileste programul de lucru al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor-Biroul de Evidenta a Persoanelor in perioada 19.05.- 25.05.2014,dupa cum urmeaza: -       19.05.-23.05.2014       - 07.30 - 18.00; -       24.05.2014                   -  08.00 - 16.00; -       25.05.2014                   -  08.00-21.00. Art.2 Serviciul Taxe si Impozite Locale va desemna un funcţionar .astfel incat cetatenii sa poata achita,pe toata perioada acestui program,contravaloarea cârtii de identitate si a taxei extrajudiciare de timbru. Art.3 Orele lucrate in afara programului de lucru vor fi compensate cu timp liber corespunzător,in conformitate cu legislaţia in vigoare. Art.4 Serviciul Administraţie publică va comunica prezenta în copie: -  Instituţiei Prefectului Judeţului laşi; -  Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor; -  Serviciului Taxe si Impozite Locale; - Mass-media  
Descarca program

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window