Compartimentul Monitorizarea Serviciilor de Transport Public Local organizeaza pe data
17.12.2015  
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A DOUA AUTORIZATII TAXI. Data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere pentru participare la procedura de atribuire este
16.12.2015 ora 16.00 Pentru aceasta procedura de atribuire
NU ESTE ALCATUITA LISTA DE ASTEPTARE. Documentele care trebuie depuse sunt prezentate in anexa 1 a prezentului anunt. Criteriile de departajare si punctajele care se acorda sunt prezentate in anexa 2 a prezentului anunt. La procedura pot participa numai firmele care la data limita pentru inscrierea la procedura detin
AUTORIZATIE DE TRANSPORT IN REGIM TAXI..
AFISATA ASTAZI 15.10.2015      

COMPARTIMENT MONITORIZAREA SERVICII DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

                                                                        Ing.Turcu Eugen

Citeste anunt


Anexa 1 - Documente necesare pentru procedura de atribuire


Anexa 2 - Criterii de departajare 
Close Search Window