Data: 24.02.2015

 
Anunţ de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2015 pentru domeniile tineret - sport.
  Municipiul Paşcani face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă, pentru anul de execuţie bugetară 2015 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general în baza Legii 350/2005. Finanţările nerambursabile se acordă conform bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Paşcani, apobat prin H.C.L. nr. 17 din 16.02.2015, pentru domeniile
tineret - sport – în valoare de
50.000 lei Informaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în
Ghidurile de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale municipiului Paşcani, alocate pentru susţinerea unor activităţi nonprofit de interes general -
 aprobate prin H.C.L. nr. 106 din 31.05.2013. Acestea se pot obţine de la Primăria Municipiului Paşcani – Compartiment Sport, Cultură, Culte sau de pe site-ul instituţiei
www.primariapascani.ro. Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în
Ghidul solicitantului în două exemplare (original şi copie) la Registratura Primăriei municipiului Paşcani, Strada Şefan cel Mare nr. 16. Perioada de depunere a proiectelor este de
 24 februarie – 25 martie 2015.  
Descarca document
Hotararea Nr. 106 din 31.05.2013
Ghidul solicitantului

 
Close Search Window