ANUNT


 
Compartimentul Monitorizarea Serviciilor de Transport Public Local din Primaria Pascani anunta organizarea unei proceduri de atribuire a patru autorizatii taxi in data de 15.01.2020 ora 09:00 la sediul Primariei Pascani, camera 10.
Data limita pentru depunerea cererilor de inscriere este 14.01.2020 ora 16;00
La procedura de atribuire se pot inscrie numai transportatorii autorizati la data limita de inscriere
Se vor atribui patru autorizatii taxi
Toti solicitantii au acces in sala la atribuirea punctajelor si stabilirea castigatorilor autorizatiilor
Pentru aceasta procedura nu s-a constituit lista de asteptare 
Rezultatul procedurii de atribuire se va face cunoscut pana la data 20.01.2020
Criteriile de departajare şi punctajele care se acordă sunt cuprinse in anexa (2)
DOCUMENTE NECESARE PARTICIPANTILOR LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE
1) Pentru stabilirea vechimii autoturismului  intr-un mod cat mai corect,se vor prezenta documente din care sa rezulte luna in care a fost fabricat  autoturismul (ACEST DOCUMENT ARE CARACTER FACULTATIV, DAR IN LIPSA LUI ANUL DE FABRICATIE SE CONSIDERA  AN  INTREG, 12 LUNI CA VECHIME). 
2) Autorizatie de transport;
3)Certificat de agreare autoturism;
4)Carte de identitate  autoturism;
5)Certificat de inmatriculare  autoturism;
6)Atestatul profesional al taximetristului (pentru PFA);
7)Certificatul  de competenta profesionala pentru managerul de transport;
8)Orice document care atesta dotarile autoturismului (GPS,dispozitiv de plata cu cardul etc).
 
ANEXA (2)
 
         FISA CRITERII DEPARTAJARE SI  PUNCTAJ
(DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE)
                  FISA CRITERII DEPARTAJARE SI PUNCTAJ
                                                                                      P.F./A.F./S.C.____________________
 NUMAR DE INMATRICULARE
MARCA
 NUMAR DE IDENTIFICARE
NR. CRTCRITERIUL DE DEPARTAJAREPUNCTAJPUNCTAJ ACORDAT
1Vechimea autovehiculului de la data fabricaţieiPână la 1 an25 
Până la 2ani20 
Până la 3 ani15 
Până la 4 ani10 
Până la 5 ani5 
2Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare EuroEuro 15 
Euro 210 
Euro 315 
Euro 420 
Euro 525 
Euro 6 şi peste30 
3Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport în regim  de taxi1 an5 
2 ani10 
3 ani15 
4 ani20 
5 ani şi peste 25 
4Efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere al autovehicululuiÎn proprietate50 
În leasing40 
Urmează să deţină în proprietate20 
Urmează să deţină în leasing10 
5Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate pe zi lucrătoare de minimum 8 ore5 
minimum 16 ore10 
24 ore15 
6Volum portbagaj util autoturism (dmc)Până la 2005 
201 - 30010 
301-40015 
401-50020 
501-60025 
601-70030 
Peste 70035 
7Existenţă instalaţie pentru aer condiţionat10 
8Număr airbag-uri pentru pasageri15 
210 
315 
420 
525 
630 
Peste 635 
9Existenţă dispozitiv GPS de monitorizare10 
10Existenţă dispozitiv fix de înregistrare10 
11Existenţă perete despărţitor conducător auto-clienţi10 
12Existenţă dispozitiv pentru plata cu cardul10 
PUNCTAJ TOTAL 
INTOCMIT                               SUNT DE ACORD CU PUNCTAJUL ACORDAT
NUME ŞI PRENUME __________                     NUME ŞI PRENUME __________
SEMNĂTURA ______________                     SEMNĂTURA ______________

 
AFISAT ASTAZI 04.11.2019
 
 
COMPARTIMENT MONITORIZAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
 
ING TURCU EUGEN
Close Search Window