ANUNȚ


 
Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 23.11.2018, ora 10:00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a casetelor disponibile situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, respectiv ora 11:00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a terenurilor disponibile situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 şi în Piaţa Deal, Str. Eugen Stamate, nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, prezentate mai jos:
 1. Casetele disponibile nr. 3, 4, 10, 11, 12, 19, 30, 33, 38, 39, 44, 59, 71, 78, 81, 89, 90, 93, 105, 106, 108, 36, 37, 68, 57, 58, 34, 35, situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, prezentate în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 63/30.03.2018, H.C.L. nr. 21/29.01.2016, H.C.L. nr. 138/31.08.2016 şi H.C.L. nr. 133/31.07.2018;
 2. Terenurile disponibile – pozițiile 2A, 21 situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 30, 54 situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, prezentate în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3 la HCL nr. 134/31.07.2018, Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3 la HCL nr. 64/30.03.2018 și Anexa nr. 1 la HCL nr. 174/27.09.2018
Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu și Contracte - Camera 31.
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este 02.11.2018 – 16.11.2018, ora 13:30.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este de 50 lei pentru casetele nr. 3, 4, 10, 11, 12, 19, 30, 33, 38, 39, 44, 59, 71, 78, 81, 89, 90, 93, 105, 106, 108, 36, 37, 68, 57, 58, 34, 35  şi pentru terenurile disponibilepozițiile 2A, 21 situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 30, 54 situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, respectiv 100 lei pentru casetele nr. 36, 37, 68, 57, 58  situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani.
Cuantumul garanției de participare la licitație este de 1.500 lei pentru casetele nr. 3, 4, 10, 11, 12, 19, 30, 33, 38, 39, 44, 59, 71, 78, 81, 89, 90, 93, 105, 106, 108, 36, 37, 68, 57, 58, 34, 35, situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 şi de 10% din preţul minim de începere a licitaţiei pentru terenurile disponibile – pozițiile 2A, 21 situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 30, 54 situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 20.11.2018, ora 16:00.
Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 20.11.2018, ora 16:00. Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură.
Prețul minim de începere al licitației pentru casetele nr. 3, 4, 10, 11, 12, 19, 30, 33, 38, 39, 44, 59, 71, 78, 81, 89, 90, 93, 105, 106, 108, 36, 37, 68, 57, 58, 34, 35, situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 şi pentru terenurile disponibile – pozițiile 2A, 21 situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 30, 54 situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași este prezentat detaliat în Caietul de sarcini.
Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul licitației.
Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 23.11.2018, ora 10:00, respectiv ora 11:00 la Camera 44 – Sala seminarii.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600.
 
 

Compartiment Patrimoniu si Contracte


Cons. Marian COSTESCU

Close Search Window