Nr. 21166/ IP /08.12.2014

 

 INVITAŢIE DE PARTICIPARE

  UAT Municipiul Paşcani, doreşte să achiziţioneze
Lucrări de refacere drumuri comunale in Sodomeni şi Boşteni,

  • Str. Vulturului L = 372 m

  • Str. Poieni L = 650 m

  • Str. Fericirii L = 800 m

  • Str. Dealu Mare L = 228 m

  • Str. Izvoarele Hăsnăşeni L = 1050 m

  • Str. Libertăţii L = 1350 m

afectate de precipitaţiile din perioada 15 – 17.05.2014, respectiv 10 -11.07.2014 conform Proceselor verbale nr. 10201/28.05.2014, respectiv 13054/16.07.2014, întocmite de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Cod CPV: 45112500-0 Lucrări de terasamente  
        Valoarea estimată  a achiziţiei este
283.184,55
lei fără TVA, echivalent
63.770,25
euro.
Oferta tehnică va fi prezentată în conformitate cu listele de cantităţi ataşate prezentei invitaţii de participare şi va conţine inclusiv certificatul constatator ONRC şi Declaraţia de IMM (dacă este cazul).
Oferta financiară va fi exprimată în lei fără TVA
, în conformitate cu modelul ataşat şi va avea termenul de valabilitate de 
60 zile. Operatorii economici interesaţi pot depune oferta, la registratura Primariei Municipiului Paşcani, cu sediul în  str. Ştefan cel Mare nr. 16, până la data de
12.12.2014 ora 1200. Alte informaţii pot fi solicitate la telefon nr. 0232.718250 Criteriul de atribuire va fi
“preţul cel mai scăzut”.    
Descarca document

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window