Nr. 21603/ IP /28.11.2014

     

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

    UAT Municipiul Paşcani doreşte să achiziţioneze:
 

AUTOCISTERNA (CAMION CISTERNĂ)


 second hand


 


cod CPV: 34133100-9 Camioane cisternă

  în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini ataşat  prezentei invitaţii de participare. Valoarea estimată este
101.660
lei fără TVA, echivalent
23.000 euro.
  Oferta  va conţine toate caracteristicile tehnice solicitate, în concordanţă cu cerinţele din caietul de sarcini ataşat, sub sancţiunea respingerii ca neconformă.   Oferta financiară
va fi exprimată în lei fără TVA şi va avea termenul de valabilitate de 
60 zile. Operatorii economici interesaţi pot depune oferta, la registratura Primariei Municipiului Paşcani, cu sediul în  str. Ştefan cel Mare nr. 16, până la data de
05.12.2014 ora 1000, prin fax:
0232.718250 sau e-mail:
achizitii@primariapascani.ro
  Criteriul de atribuire va fi
“preţul cel mai scăzut”.  
Descarca document

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window