INVITAŢIE DE PARTICIPARE


 

            Având în vedere  Referatul de necesitate şi oportunitate nr. 19385 din 27.10.2014 elaborat de Serviciul sera şi spatii verzi, prin care se solicită achiziţionarea unei
autocisterne (second-hand) cu capacitate de 4000 l – 8000 l pentru udarea spaţiilor verzi din oraş, cod
CPV 34133100-9 Camioane cisternă, în conformitate cu Caietul de sarcini ataşat, solicităm operatorilor economici interesaţi depunerea unei oferte  până la data de 31.10.2014.
 
        OFERTA  TEHNICĂ va conţine o declaraţie a reprezentantului legal al operatorului economic, prin care acesta se obligă 
să respecte în totalitate caracteristicile decrise în Caietul de sarcini ataşat prezentei invitaţii de participare. Respectarea caracteristicilor din Caietul de sarcini este
obligatorie.
       OFERTA FINANCIARĂ va conţine valoarea autocisternei exprimată în euro, fără TVA şi va trebui sa fie valabila 90 zile. Operatorii economici interesaţi pot depune oferta la registratura Primariei Municipiului Paşcani, cu sediul în  str. Ştefan cel Mare nr. 16, până la data de
31.10.2014 ora 1000. Valoarea estimată a acestei achiziţii este de 15.000 euro, fără TVA. Criteriul de atribuire este
“preţul cel mai scăzut”    
Descarca document

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window