JUDETUL IASI PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI  
                                                                                      ANUN
T Primaria municipiului Pascani, in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, propune: Organizarea dezbaterii publice privind proiectul de act normativ :
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiţii ale municipiului Pascani pentru anul 2015 -
Initiatorul proiectului de hotarare-Primarul municipiului Pascani Dezbaterea publica va avea loc in data de 04.02.2015, ora 14,00, in Sala multifunctionala din cadrul Primariei Municipiului Pascani. Proiectul de hotarare insotit de anexele aferente au fost afisate pe site-ul institutiei:
www.primariapascani.ro si la sediul Primariei Municipiului Pascani, din str. Stefan cel Mare nr.16. Precizam totodata ca recomandarile pe marginea proiectului de hotarare se primesc la sediul Primariei Municipiului Pascani - Registratura, persoana de contact Consilier primar-Menegon Cristian Dumitru, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail:
office@primariapascani.ro, pana pe data de 30.01.2015. La sedinţa publica ce va avea loc la sediul Primariei Municipiului Pascani pentru dezbaterea publica a proiectului de act normativ sunt invitati sa participe in limita locurilor disponibile din sala multifuncţionala a primăriei toti cei interesati: cetateni, persoane fizice si juridice, organizatii ale societatii civile, organizatii neguvernamentale, reprezentanti ai institutiilor publice interesate. Persoanele interesate se pot inscrie in vederea luarii cuvantului in cadrul sedinţei la sediul Primariei Municipiului Pascani -Ghiseu Unic, persoana de contact Puiu Mihaela, telefon : 0232.76.23.00, int.157. In vederea confirmarii participarii la sedinţa publica, persoanele interesate se pot adresa persoanei de contact. Pentru detalii va rugam sa consultati documentele ataşate: -invitatie dezbatere publica; -proiectele de hotarare supuse dezbaterii publice; -agenda sesiunii de dezbatere.    

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI


                                                                   ING. DUMITRU PANTAZI  
Anunt dezbatere publica 4.02.2015
Invitatie dezbatere publica 4.02.2015
Agenda sesiunii de dezbatere
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiţii ale municipiului Pascani pentru anul 2015  

 
Close Search Window