JUDETUL IASI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI

 
                               A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003,  
privind transparenţa decizionala în administraţia publica, cu modificari si completari ulterioare, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre   dezbatere  publica urmatoarele proiecte de acte normative:
1.
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea retragerii Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Paşcani din cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitara de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare A.R.S.A.C.IS (Asociaţia Regionala a Serviciilor de Apa - Canal lasi) - iniţiatori dl. Ion Motatu si dl. Dumitru Popa
2.
PROIECT DE HOTARARE privind denunţarea unilateral a Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare către S.C. APAVITAL S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 72/31.05.2014 - iniţiatori dl. Ion Motatu si dl. Dumitru Popa. Proiectele de hotarare insotite de anexele aferente au fost afişate la sediul propriu al Primăriei Municipiului Paşcani din strada Ştefan cel Mare nr. 16, in data de 23.09.2014 şi publicate in data de 23.09.2014 pe site-ul Primăriei Municipiului Paşcani
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectele de acte normative, la sediul Primăriei Municipiului Paşcani - Ghişeul Unic, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail:
office@primariapascani.ro, pana pe data de 06.10.2014.  

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI


ING. DUMITRU PANTAZI


Descarca proiecte 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window