JUDETUL IASI


MUNICIPIUL PASCANI

 
                                                                              A N U N Ţ   În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre   dezbatere  publica   textul complet al  
PROIECTULUI  DE HOTARARE   privind    aprobarea Regulamentului local privind  interventia cu taieri a arborilor de pe raza municipiului Pascani,  insotit de expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare, Primarul municipiului Pascani nr. 11860/26.06.2014 si de Raportul de specialitate nr. 11861/26.06.2014, intocmit de Compartimentul Protectia Mediului, Serviciul Gospodarie Comunala, Serviciul Urbanism, amenajari teritoriale si Compartimentul Juridic si Contencios  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de  hotarare ce urmeaza a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotarare a fost  publicat in data de 26.06.2014
pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite   pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – Registratura/ Compartimentul Informare, Consiliere  si Relatii cu Presa,  respectiv   in format electronic pe adresa  de e-mail :
office@primariapascani.ro, pana pe data de 09.07.2014.      

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZIDescarca proiect 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window