JUDETUL IASI
PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI Nr.
13896/6523/24.07.2015    

                           A N U N T

        Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare; Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
        Avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  consultare  publica    
Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind P.U.Z. pentru
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER CU MANSARDA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI , din str. Primaverii, NR. 21, nr. Cadastral 64321
– beneficiari Bruma Catalin – Emil si Bruma Mihaela - Nuta In perioada 24.07.2015 – 24.08.2015, intre orele 10
30 – 12
30, documentaia PUZ, poate fi pusa la dispozitie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primariei municipiului Pascani (persoana de contact Serghiuta Elena), strada Stefan cel Mare nr. 16, fiind publicata in data de 24.07.2015 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani 
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentatia PUZ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – compartiment Ghiseul Unic, cat si la domiciliul domnilor Bruma Catalin – Emil si Bruma Mihaela Nuta
, in calitate de beneficiar, la imobilul din Pascani, str. Al.Tineretului, nr.5, Bl. S 2, Sc. B, Ap. 14, , pana la data de 24.08.2015.  

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


    ING.  DUMITRU  PANTAZI


Citeste anunt


P.U.Z. parte scrisa


P.U.Z. - reglementari urbanistice


Foto 2Foto 1 
Close Search Window