JUDETUL IASI PRIMARIA MUNICIPIULUI PAŞCANI Nr. 18075/28.09.2015

ANUNT

Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificările si completările ulterioare; Având in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Având in vedere prevederile Ordonantei de Urgenţa nr. 7 din 2 februarie 2011, pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, Primarul Municipiului Paşcani propune spre consultare publica Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind P.U.Z. pentru AMENAJARE ACCES , CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, HALA DEMONTABILA, din str. Moldovei,, nr. Cadastral 64102 - beneficiar BASTON FLORIN SI BASTON ELENA In perioada 01.10.2015 - 01.11.2015, intre orele 10
30 - 12
30, documentatia PUZ, poate fi pusa la dispozitie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Pascani (persoana de contact Serghiuta Elena), din strada Stefan cel Mare nr. 16, fiind publicata in data de 01.10.2015 pe site-ul Primariei Municipiului Pascani www. primariapascani.ro Persoanele interesate, pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentaţia PUZ, la sediul Primariei Municipiului Pascani - Registratura sau la Serv. Urbanism, cat si la domiciliul domnilor Baston Florin si Baston Elena, in calitate de beneficiar, la imobilul din str.Horia, nr.12, bl. M 9, sc. A. Ap. 3 , Pascani, pana la data de 01.11.2015.

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI


Ing. DUMITRU PANTAZI
   
Citeste anunt
P.U.Z. - parte scrisa
P.U.Z. - plan reglementare  
PANOU -
PANOU

 
Close Search Window