JUDETUL IASI PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI Nr                   /    2015

ANUNT

Avand in vedere prevederile art.25 alin.(l) si ale art. 57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificările si completările ulterioare; Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificările si completările ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de constructii, republicata, cu modificările si completările ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, Primarul Municipiului Pascani propune spre consultare publica Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism privind P.U.Z. pentru AMENAJARE CIMITIR, din str. Grigore Ureche , nr. Cadastral 64163, 64167 - beneficiar MUNICIPIUL PASCANI In perioada 24.07.2015 - 24.08.2015, intre orele 10
30 - 12
30, documentaţia PUZ, poate fi pusa la dispoziţie, in vederea consultarii, la Serviciul Urbanism, din cadrul Primariei municipiului Pascani (persoana de contact Serghiuta Elena), din strada Stefan cel Mare, nr. 16, fiind publicata in data de 24.07.2015 pe site-ul Primariei Municipiului Pascani
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentaţia PUZ, la comp. Registratura - Ghiseu Unic, din cadrul Primariei municipiului Pascani, str. STEFAN CEL MARE, nr. 16 , Pascani, pana la data de 24.08.2015.

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI


ING. DUMITRU PANTAZI

 
Citeste anunt
P.U.Z. parte scrisa
P.U.Z. plan reglementari cimitir
1
2
3 
4
5

 
Close Search Window