NR ANUNT: ADV1263907                                                  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

DATA CREARE: 20.12.2021 12:14                                    DATA PUBLICARE: 23.12.2021 09:29

 

Denumire oficiala: Municipiul Pascani   CIF: 4541360  

Adresa: Strada Stefan cel Mare, Nr. 16   Tara: Romania

Tel: +40 0232718250   Fax: +40 0232718250   E-mail: achizitii@primariapascani.ro

Punct(e) de contact: LAURA PASCU   In atentia: : LAURA PASCU  

Denumire contract:

Servicii de proiectare faza DALI pentru Spitalul Municipal de Urgență Pașcani

 

Data limita depunere oferta:

28.12.2021 23:30

Tip anunt:

Cumparari directe

 

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)

Valoare estimata:

135.000,00  RON

 

Caiet de sarcini:

CS nr.26343_22.12.2021-Formulare-Model contract.pdf

Descriere contract:

Servicii de proiectare faza DALI pentru Spitalul Municipal de Urgență Pașcani conform cerințelor minime din Caietul de sarcini nr. 26343 /22.12.2021

 

Conditii referitoare la contract:

• Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile; • Conform clauzelor contractuale atașate                   prezentului anunț publicitar;

• Propunerea tehnica se va elabora în conformitate cu cerințele tehnice obligatorii pentru serviciile ce urmează a se presta și a livrabilelor care vor fi recepționate pe baza de proces-verbal. În baza procesului verbal va fi emisă factura care va fi plătită în maxim 30 zile de      la data înregistrării acesteia, în cont de Trezorerie.

Conditii de participare:

• Formularul nr. 1 - Declarație privind conflictul de interese în sensul art. 59 și 60 din Legea 98/2016;

• Formularul nr. 2 - Declaraţie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor de munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si sănătate in munca;

• Formularul nr. 3 - Declarația privind acceptarea de către ofertant a clauzelor contractuale si a clarificarilor/ modificarilor/ completărilor la documentele achizitiei publice;

• Formularul nr. 4 - Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

• Formularul nr. 5 - Propunerea tehnica;

• Formularul nr. 6 - Declaraţie de disponibilitate

Formularul nr. 7 - Formular de ofertă financiară iar după caz,

• Formularul nr. 8 – Informatii despre asociere,

• Formularul nr. 9 – Acord de asociere,         

• Formularul nr. 10 – Acord de subcontractare

 

Criterii de atribuire:

”Cel mai bun raport calitate-preț” Punctajul total al unei oferte se calculeaza astfel:

PT = P1 + P2 unde: PT = punctaj total (maxim 100 puncte);

P1 = componenta financiara (maxim 40 puncte);

P2 = componenta tehnica Experienta experti cheie (maxim 60 puncte);

Punctaj maxim total: 100

 P1. Pretul ofertei - Componenta financiara 40% Punctaj maxim factor: 40

P2. Experienta Experti Cheie - Experienta profesionala personalului cheie 60% Punctaj       maxim factor: 60

Detalierea criteriului de atribuire se regasește în caietul de sarcini

 

Informatii suplimentare:

• Ofertantii interesati vor posta în catalogul electronic al SEAP oferta de pret, cu titlul : ”Servicii de proiectare faza DALI pentru SMU Pascani, conform ADV ..........” (numarul anuntului publicitar din SEAP) iar la descriere se va mentiona: ”Conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini nr. 26343 /22.12.2021, conditii de livrare: “conform contract“ si conditii de plata: “conform contract” și codul CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2).

• Documentele precizate in anunt la capitolul ”Conditii de participare”, inclusiv propunerea tehnica si financiara, scanate sub forma unui DOCUMENT UNIC, se vor atasa ofertei, folosind facilitatile puse la dispozitie de SEAP.

 • Anuntul pentru achizitia directa cu atasamente si clarificari se va publica si pe site-ul :     www.primariapascani.ro, sectiunea Achizitii Publice, de unde se pot descarca Formularele in format editabil.

• În cazul în care sistemul SEAP nu permite încarcarea documentelor, acestea vor fi                         transmise pe e-mail laura.pascu@primariapascani.ro și vasile.bodnar@primariapascani.ro

Dupa analizarea ofertelor transmise, autoritatea contractanta va initia achizitia din                   catalogul electronic de la operatorul economic a carui oferta este admisibila, iar in urma      aplicarii criteriului de atribuire se situează pe locul I.

 Ofertantul castigator va prezenta la semnarea contractului oferta în original împreună cu CERTIFICATUL CONSTATATOR emis de ONRC, în termen de valabilitate.

 
Close Search Window