JUDETUL IASI


 PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI

 

                                  A N U N Ţ

  În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparenţa decizionala în administraţia publica, cu modificari si completari ulterioare, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  dezbatere  publica    
PROIECTUL  DE HOTARARE   privind   aprobarea impozitelor si taxelor locale  in municipiul Pascani, pentru anul 2014, proiect de  hotarare ce urmeaza a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.   Proiectul de hotarare a fost afişat  la sediul propriu al Primariei municipiului Pascani din strada Stefan cel Mare nr. 16, respectiv  la sediul Serviciului Impozite si Taxe Locale din str. Stefan cel Mare, bloc D1, mezanin in data de  21.08.2012, conform Procesului-verbal de afisare nr. 25852/17.05.2013 şi publicat in data de 29.05.2013 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani 
www.primariapascani.ro.   Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite   pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – Registratura  sau la  Compartimentul Informare, Consiliere  si Relatii cu Presa, respectiv   in format electronic pe adresele  de e-mail : 
finante@primariapascani.ro sau 
office@primariapascani.ro, pana pe data de 10.06.2013.      

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

 

ING.  DUMITRU  PANTAZI
 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window