ANUNŢ

Municipiul Paşcani organizează în anul 2024 două manifestări cultural-artistice:

  1. „Zilele Municipiului Pașcani, în perioada 05 – 07 iulie 2024, în piațeta din fața Primăriei Municipiului Pașcani;
  2. „REVELION 2024-2025”, din data de 31 decembrie 2024, în piațeta din fața Primăriei Municipiului Pașcani.

Astfel, Primăria municipiului Paşcani solicită o ofertă de preţ în vederea organizării celor două spectacole pirotehnice din data de 7 iulie 2024 și 31 decembrie 2024, cu următoarele specificații:

Tip anunţ: achiziţie directă

Tip contract: servicii

Denumirea achizitie: Servicii pirotehnice pentru evenimentele ”Zilele Municipiului Pașcani”, ”Revelion 2025”.

CPV: 92360000-2  - Servicii de pirotehnie

 Descrierea contractului:

În scopul desfăşurării celor două manifestări cultural-artistice, propunem prin  acest anunţ detaliile pentru furnizarea serviciilor de realizare a spectacolelor pirotehnice de artificii cu o durata de 8-9 minute/spectacol, în data de 07 iulie 2024 (în intervalul orar 23:00 – 24:00) și 31 decembrie 2024 - orele 24:00, conform detaliilor descrise în Caietul de Sarcini, ataşat prezentului anunţ.

Valoarea estimată fără TVA: 50.000 lei

Sursa de finanțare: bugetul local al municipiului Pașcani;

Termenul limită de depunere a ofertelor: 26.06.2024, ora 10.00

Termenul limită de solicitare clarificări: 21.06.2024, ora 24.00

Termenul limită de răspuns la clarificări: 25.06.ora 14.00

Condiții contract: conform modelului de contract

Condiții de participare:

  1. certificat constatator emis de ONRC, din care să rezulte obiectul de activitate similar cu obiectul contractului;
  2. declarațiile privind regulile de evitare ale conflictului de interese față de persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul autorității contractante, conform art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
  3. declarație privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
  4. declarație privind neîncadrarea în art. 59 și 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
  5. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  6. copie după autorizațiile valabile la datele de organizare a programelor pirotehnice conform prevederilor legii nr 126/1995, cu modificările și completările ulterioare; ofertantul trebuie să facă dovada că are experiență similară, prin prezentarea în copie a cel puțin 1 contract derulat în ultimii 3 ani (factură/contract).

Propunerea financiară va fi exprimată în lei, fără TVA. Suma aferentă TVA-ului va fi prezentată separat (dacă este cazul);

Plata serviciului se va face prin transfer bancar în termen de maxim 10 zile de la data prestării serviciului;

Nu se acceptă oferte parțiale. Se vor oferta toate produsele și cantitățile menționate în caietul de sarcini.

Criterii adjudecare:

Prețul cel mai scăzut

Informații suplimentare: Oferta poate fi transmisa electronic pe adresa de e-mail: mirela.ancuta@primariapascani.ro, până cel târziu la data de 26.06.2024, ora 10.00.

Ofertele care vor depăși valoarea estimată de 50.000 de lei fără TVA pentru toate serviciile menționate în caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme.

 

Citește anunț + Caiet de sarcini

Formulare

Close Search Window