Municipiul Paşcani este situat în partea de nord-est a României, pe valea Siretului, în vestul judeţului Iaşi, la intersecţia paralelor 47°15’ latitudine nordică, cu meridianul de 26°44’ longitudine estică. La sud se mărgineşte cu comunele Mirosloveşti şi Stolniceni-Prăjescu, la est cu Ruginoasa şi Todireşti , la nord cu Vânători şi Lespezi, iar la vest cu Valea Seacă.

În partea de jos a oraşului, la 208 m altitudine faţă de nivelul mării, sunt localităţile suburbane Lunca Paşcani şi Blăgeşti, iar în partea din deal, la peste 250 m altitudine, găsim localităţi suburbane Gâşteşti, Boşteni şi Sodomeni.

Municipiul Paşcani are o suprafaţă de 75,49 km2.

Municipiul Paşcani se află situat la o distanţă medie de aproximativ 550 km faţă de capitala României – Bucureşti.

Toponimul Paşcani provine de la numele boierului Oană Paşcă, stăpânul acestor locuri în secolul al XV-lea.

Prima atestare documentară datează din anul 1453 din timpul domnitorului Moldovei, Alexandru al II-lea.

Relief:

Teritoriul administrativ al municipiului Paşcani este situat în partea de sud a Podişului Sucevei, ocupând de la vest la est următoarele subunităţi cu caracteristici distincte:

Podişul Fălticenilor, cunoscut şi sub numele de Podişul Moţca, se caracterizează prin prezenţa unor culmi deluroase la limita vestică a teritoriului, cu altitudini de peste 400 – 450 m, altitudinea maximă fiind 456 m, în dealul Runcul şi 455 m în dealul Lutăriei.

Culoarul Siretului se suprapune luncii şi teraselor de luncă ale râului Siret, constituind o suprafaţă plană, largă de 3,5 – 4,3 km şi cu altitudine de 205 – 215 m.

Podişul Dealul Mare este reprezentat prin subdiviziunea şeii Ruginoasa – un ansamblu de dealuri largi şi platouri, unele constituind fragmente de terase ale râului Siret, cu altitudini de 225 – 355 m

Lunca Siretului se prezintă sub forma unei suprafeţe plane, cu lăţime de 4,3 km în nord şi 3,5 km în sud, cu altitudine maximă de 215 – 205 m şi pantă longitudinală de cca 1%

Clima:

Temperatura medie anuală este de 8,4 °C, cu un maxim mediu în luna iulie de 20,1°C şi un minim mediu în ianuarie de – 2,7°C. În cursul anului creşterile interlunare cele mai pronunţate se înregistrează între martie – aprilie (6,7°C) şi aprilie – mai (5,8°C), iar descreşterile cele mai mari între octombrie – noiembrie (6,4°C) şi septembrie – octombrie (5,0°C).

Precipitaţiile atmosferice sunt moderate, cantitatea medie anuală fiind de 534,0 mm.

Vânturile care activează în zona Paşcani sunt determinate atât de circulaţia generală a atmosferei, cât şi de condiţiile reliefului local, fiind mult influenţate de prezenţa văii Siretului care funcţionează ca un culoar în lungul căruia se canalizează masele de aer.

Close Search Window