Romana English

Asezare

Municipiul Paşcani este situat în partea de nord-est a României, pe valea Siretului, în vestul judeţului Iaşi, la intersecţia paralelor 47°15’ latitudine nordică, cu meridianul de 26°44’ longitudine estică. La sud se mărgineşte cu comunele Mirosloveşti şi Stolniceni-Prăjescu, la est cu Ruginoasa şi Todireşti , la nord cu Vânători şi Lespezi, iar la vest cu Valea Seacă.

În partea de jos a oraşului, la 208 m altitudine faţă de nivelul mării, sunt localităţile suburbane Lunca Paşcani şi Blăgeşti, iar în partea din deal, la peste 250 m altitudine, găsim localităţi suburbane Gâşteşti, Boşteni şi Sodomeni.

Municipiul Paşcani are o suprafaţă de 75,49 km2.

Municipiul Paşcani se află situat la o distanţă medie de aproximativ 550 km faţă de capitala României – Bucureşti.

Toponimul Paşcani provine de la numele boierului Oană Paşcă, stăpânul acestor locuri în secolul al XV-lea.

Prima atestare documentară datează din anul 1453 din timpul domnitorului Moldovei, Alexandru al II-lea.

Relief:

Teritoriul administrativ al municipiului Paşcani este situat în partea de sud a Podişului Sucevei, ocupând de la vest la est următoarele subunităţi cu caracteristici distincte:

Podişul Fălticenilor, cunoscut şi sub numele de Podişul Moţca, se caracterizează prin prezenţa unor culmi deluroase la limita vestică a teritoriului, cu altitudini de peste 400 - 450 m, altitudinea maximă fiind 456 m, în dealul Runcul şi 455 m în dealul Lutăriei.

Culoarul Siretului se suprapune luncii şi teraselor de luncă ale râului Siret, constituind o suprafaţă plană, largă de 3,5 - 4,3 km şi cu altitudine de 205 - 215 m.

Podişul Dealul Mare este reprezentat prin subdiviziunea şeii Ruginoasa - un ansamblu de dealuri largi şi platouri, unele constituind fragmente de terase ale râului Siret, cu altitudini de 225 - 355 m

Lunca Siretului se prezintă sub forma unei suprafeţe plane, cu lăţime de 4,3 km în nord şi 3,5 km în sud, cu altitudine maximă de 215 - 205 m şi pantă longitudinală de cca 1%

Clima:

Temperatura medie anuală este de 8,4 °C, cu un maxim mediu în luna iulie de 20,1°C şi un minim mediu în ianuarie de - 2,7°C. În cursul anului creşterile interlunare cele mai pronunţate se înregistrează între martie - aprilie (6,7°C) şi aprilie - mai (5,8°C), iar descreşterile cele mai mari între octombrie - noiembrie (6,4°C) şi septembrie - octombrie (5,0°C).

Precipitaţiile atmosferice sunt moderate, cantitatea medie anuală fiind de 534,0 mm.

Vânturile care activează în zona Paşcani sunt determinate atât de circulaţia generală a atmosferei, cât şi de condiţiile reliefului local, fiind mult influenţate de prezenţa văii Siretului care funcţionează ca un culoar în lungul căruia se canalizează masele de aer.

Informatii utile
Cetateni de onoare
Taxe si impozite
Formulare tipizate
Vocea cetateanului(forum cu sugestii si reclamatii)
Telefonul cetateanului
0232.762.300
Sistemul de informatii Schengen
HARTA PASCANIULUI
P.I.D.U.
Cautare in site
   

Vizitatori online: 2

Vizualizari: 927743