Romana English

Formulare tipizate

ACTE SOLICITATE

 

 A. Criterii de acces locuinţă

  1. Acte de identitate, în copie şi original (pentru conformitate).
  2.  Declaraţii autentificate ale titularului cererii de locuinţă si după caz, familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinere care să rezulte că nu detin şi nu au deţinut o locuinţă în proprietate şi/sau nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri destinată închirierii indiferent de localitatea unde este amplasată aceasta.
  3.  Adeverinţă de la locul de muncă, sau alte acte din care să rezulte că solicitantul îşi desfăşoară activitatea profesională, pe durată nedeterminată în mun.Pascani.

 

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1.1 Copie după contractul de închiriere în spaţiul din fond locativ privat cu valabilitate de cel puţin un an înregistrat la administraţia financiară, copie după actul de identitate cu viza de reşedinţă, declaraţii autentificate la notar din care să rezulte suprafaţa deţinută în baza acestui contract şi componenţa familiei titularului.

1.2 Declaraţie autentificată la notar a proprietarului locuinţei din care să rezulte că titularul cererii şi membrii familiei acestuia sunt toleraţi în spaţiu, copie după actul de identitate cu viza de reşedinţă, precum şi declaraţie autentificată la notar din care să rezulte suprafaţa totală locativă şi numărul total al locatarilor care locuiesc împreună în unitatea locativă.

2. Acte de stare civilă, în copie legalizată:
  • certificat de căsătorie;
  • certificat de naştere pentru fiecare copil;

3. Certificat eliberat de către comisia medicală de expertiză, din care să rezulte boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei, ori aflaţi în întreţinerea acestuia potrivit legii.

4. Numărul de înregistrare a cererii de luare în evidenţă pentru închirierea locuinţelor construite de A.N.L.

5. Copie autentificată după diploma de la ultima formă de învăţământ sau după caz adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ.

6. Adeverinţă prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuinţă este tânăr provenit dintr-o casă de ocrotire socială.

7. Act de adopţie sau cerere de adopţie;

8. Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naţionalizate sau după caz, procesul verbal de evacuare întocmit de către executorul judecătoresc.

9. Hotărâre judecătorească irevocabilă prin care s-a dispus desfacerea căsătoriei şi încredinţarea copiilor minori.


ACTE SOLICITATE

 

A. Criterii de acces locuinţă

 

1. Acte de identitate, în copie şi original (pentru conformitate).

 

2. Declaraţii autentificate ale titularului cererii de locuinţă si după caz, familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinere care să rezulte că nu detin şi nu au deţinut o locuinţă în proprietate şi/sau nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri destinată închirierii indiferent de localitatea unde este amplasată aceasta.

 

3. Adeverinţă de la locul de muncă, sau alte acte din care să rezulte că solicitantul îşi desfăşoară activitatea profesională, pe durată nedeterminată în mun.Pascani.

 

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:


1.1. Copie după contractul de închiriere în spaţiul din fond locativ privat cu valabilitate de cel puţin un an înregistrat la administraţia financiară, copie după actul de identitate cu viza de reşedinţă, declaraţii autentificate la notar din care să rezulte suprafaţa deţinută în baza acestui contract şi componenţa familiei titularului.


1.2. Declaraţie autentificată la notar a proprietarului locuinţei din care să rezulte că titularul cererii şi membrii familiei acestuia sunt toleraţi în spaţiu, copie după actul de identitate cu viza de reşedinţă, precum şi declaraţie autentificată la notar din care să rezulte suprafaţa totală locativă şi numărul total al locatarilor care locuiesc împreună în unitatea locativă.


2. Acte de stare civilă, în copie legalizată:

  • certificat de căsătorie;
  • certificat de naştere pentru fiecare copil;

 

3. Certificat eliberat de către comisia medicală de expertiză, din care să rezulte boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei, ori aflaţi în întreţinerea acestuia potrivit legii.

 

4. Numărul de înregistrare a cererii de luare în evidenţă pentru închirierea locuinţelor construite de A.N.L.

 

5. Copie autentificată după diploma de la ultima formă de învăţământ sau după caz adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ.

 

6. Adeverinţă prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuinţă este tânăr provenit dintr-o casă de ocrotire socială.

 

7. Act de adopţie sau cerere de adopţie;

 

8. Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naţionalizate sau după caz, procesul verbal de evacuare întocmit de către executorul judecătoresc.

 

9. Hotărâre judecătorească irevocabilă prin care s-a dispus desfacerea căsătoriei şi încredinţarea copiilor minori

 


Informatii utile
Cetateni de onoare
Taxe si impozite
Formulare tipizate
Vocea cetateanului(forum cu sugestii si reclamatii)
Telefonul cetateanului
0232.762.300
Sistemul de informatii Schengen
HARTA PASCANIULUI
P.I.D.U.
Cautare in site
   

Vizitatori online: 2

Vizualizari: 889887