Romana English

Formulare tipizate

Acte necesare Ajutor Social 


Ajutorul social se acordă conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi HG.nr.1010/2006 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.


1. CONDITII DE ACORDARE SI OBLIGATIILE BENEFICIARILOR


 • Beneficiari sint familiile si persoanele singure, defavorizate, care au domiciliul pe raza municipiului Paşcani, locuiesc la adresa din actele de identitate si realizeaza venituri sub baremurile stabilite de lege.

 • Cererea de acordare se poate depune numai daca dosarul este complet. Pentru fiecare solicitant se intocmeste o documentatie distincta. Cererea se rezolva in termen de 30 zile de la data inregistrarii;

 • Pentru solutionarea cererii se face o verificare obligatorie la domiciliul solicitantului (ANCHETA SOCIALA) a situatiei socio-materiale. Ajutorul social se acorda începând cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat si aprobat cererea.

 • Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului si plata/respingerea acestuia se fac prin dispozitia primarului.

 • Actualizarea periodica a actelor necesare dosarului;

 • Orice modificare privind starea familiei (nr. membri, venit, schimbare de domiciliu, etc.) se anunta obligatoriu de catre titular în termen de 15 zile. Efectele sunt incepând cu luna urmatoare producerii lor ;

 • În caz de nerespectare a conditiilor impuse de lege, plata dreptului la ajutor social este suspendata sau, dupa caz, incetata.

 • Modificarea cuantumului, suspendarea sau incetarea platii ajutorului social se fac prin dispozitia primarului;

 • Sumele incasate necuvenit se recupereaza in termen de 3 ani de la efectuarea platii ;

 • Recuperarea platii se face prin dispozitia primarului.

2.ETAPE DE LUCRU


Cetatenii municipiului Paşcani cu venituri mici sau fara venit se pot adresa  la Serviciul Comunitar de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Paşcani astfel :


 • prezentare la sediul Primăriei municipiului Paşcani;

 • petitie

 • anunt telefonic.

 • in toate cazurile se analizeaza situatia socio-materiala a familiei solicitante si se stabileste gradul de incadrare in prevederile legii.

 • Persoanele / familiile indreptatite la ajutor social depun cerere tip la primarul municipiului Paşcani insotita de actele doveditoare prevazute de lege pentru intocmirea dosarului.

 • Pentru fiecare solicitant se intocmeste o documentatie distincta, pastrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum si cele depuse ulterior de solicitant.

 • Pentru solutionarea cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune verificarea, in mod obligatoriu, la domiciliul sau, dupa caz, la la resedinta solicitantului ajutorului social, a situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.

 • În vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana desemnata de primar completeaza fisa de calcul a ajutorului social pe baza datelor din cerere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum si a celor rezultate din ancheta sociala.

 • Cererea pentru acordarea ajutorului social, insotita de actele doveditoare, fisa de calcul a ajutorului social si ancheta sociala sunt prezentate primarului care dispune, dupa caz, acordarea sau neacordarea ajutorului social.

 • Ajutorul social se acorda incepând cu luna urmatoare celei in care se inregistreaza cererea.

 • Plata ajutorului social in bani se face lunar între data de 25 – 30 ale lunii.

 • În vederea respectarii conditiilor care au stat la baza acordarii dreptului la ajutor social, primarii pot dispune efectuarea periodica la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie de noi anchete sociale, in conditiile prevazute de lege.

3. ACTE NECESARE


 • Acte de identitate (titular si membri) : BI/CI, certificate de nastere, hotarire definitiva de incuviintare a adoptiei, incredintare sau plasament, livretul de familie ;

 • Acte de stare civila : Certificat de casatorie, Hotarire divort, etc ;

 • Adeverinte de venituri / Taloane : Salariu, pensie, alocatii, indemnizatii, etc ;

 • Adeverinta AJOFM pentru titular si membrii familiei cu virsta peste 16 ani, cu exceptia cazurilor :

  • cu minori in intretinere ( copii sub 7 ani ) ;

  • virsta pensionare ;

  • salariat

  • nu este apt de munca (acte medicale) ;Aceasta adeverinta se prezinta din 3 in 3 luni.

 • Declaratie notariala de venituri pe familie ;

 • Adeverinta de venituri de la Administratia Financiara ;

 • Certificat fiscal de la Directia Taxe si Impozite

 • Cerere si Declaratie tip de venituri

 • Contractul de locuinta (Act de proprietate) ; Schita /Fisa de calcul a chiriei;

 • Adeverinta de detinere terenuri de la primaria localitatii unde s-au nascut petentii;


Dupa caz :


 • Certificat de deces ;

 • Pasaport ;

 • Extras din cartea de munca ;

 • Act de studii

4. NIVELUL LUNAR AL VENITULUI MINIM GARANTAT


În conformitate cu Hotarârea nr. 1431/2003 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, acesta este de:


 • 100 lei pentru o persoana singura ;

 • 181 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

 • 252 lei pentru familiile formate din 3 persoane;

 • 314 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

 • 372 lei pentru familiile formate din 5 persoane ;

 • Cate 25 lei pentru fiecare alta persoana, peste numarul de 5 persoane care face parte din familie in conditiile prezentei legi.

 • Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile mai sus mentionate si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

IMPORTANT !!OBLIGATII BENEFICIAR


 • Orice modificare intervenita in starea petentului trebuie comunicata in termen de 15 zile la serviciul nostru.

 • Actualizarea periodica a actelor necesare dosarului este obligatorie.

 • Abaterea de la aceste reguli atrage după sine suspendarea / incetarea dreptului la ajutor social.

 • Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una din persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fără a depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.


 • Model cerere ajutor social


 • Model cerere modificare ajutor social


 • Model cerere adeverinta ajutor social


Informatii utile
Cetateni de onoare
Taxe si impozite
Formulare tipizate
Vocea cetateanului(forum cu sugestii si reclamatii)
Telefonul cetateanului
0232.762.300
Sistemul de informatii Schengen
HARTA PASCANIULUI
P.I.D.U.
Cautare in site
   

Vizitatori online: 20

Vizualizari: 719460